Diensten op het gebied van accountancy

 

  • Het samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen en andere financiële verantwoordingen (o.a. tussentijdse rapportages);
  • Het afgeven van samenstellings-, beoordelings- en accountantsverklaringen (o.a. inbrengverklaring, subsidieverklaring);
  • inrichten en verzorgen van administraties;
  • opzetten, inrichten, onderhouden en beoordelen administratieve organisatie;
  • analyseren van financiële gegevens;
  • bedrijfseconomische advisering;
  • advisering over fusies of herstructurering van organisatie;
  • advisering over pensioenen, subsidies, automatisering, investeringen en financieringen;
  • due diligence onderzoek.