Diensten op het gebied van personeelsadvies en loonverwerking

 

Loonverwerking

 • salarisverwerking en –berekeningen;
 • verzorgen van rapporten en overzichten met informatie uit de salarisadministratie;
 • aanleveren van gegevens met betrekking tot salarissommen en ziekteverzuim aan verzekeraars en/of arbodiensten.

Arbeidsrecht en personeelsadvies

 • opstellen arbeidsovereenkomsten;
 • beëindiging dienstbetrekking (ontslag of ontbinding);
 • toepassing CAO’s en overige salarisregelingen.

Sociale verzekeringen en overige fondsen

 • begeleiden controles en onderzoeken pensioenfondsen e.d.;
 • indeling ondernemingen bij bedrijfsverenigingen;
 • advisering en begeleiding m.b.t. het recht op, de hoogte en duur van, alsmede het verkrijgen van uitkeringen krachtens de sociale verzekeringen.

Loonheffing

 • advisering op het gebied van vermindering loonheffing voor werknemers (o.a. loonkostensubsidies);
 • Wet keten aansprakelijkheid / G-rekening.