Overige diensten

Voogd Accountants kunt u ook inzetten voor:

  • nagaan van het bestaan van gemeentelijke regelingen;
  • toezien op deponeren jaarstukken;
  • opstellen van en begeleiden bij ondernemingsplannen (ook starters);
  • opstellen notulen algemene vergadering van aandeelhouders.