Nieuws overzicht

29 Nov

AFM verduidelijkt wat van accountants wordt verwacht bij incidenten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verheldert wat zij verstaat onder een 'incident', in relatie tot incidentmeldingen die accountantsorganisaties verplicht moeten doen. Ook wordt verduidelijkt wa [...]

Lees meer »

28 Nov

Ziekteverzuim in 2022 op hoogste niveau in twintig jaar

Het ziekteverzuim onder werknemers stijgt dit jaar tot boven de vijf procent, met name als gevolg van aan werk gerelateerde psychische klachten. Ook neemt de verzuimduur toe. [...]

Lees meer »

28 Nov

NBA: Indienen verzoek om ambtshalve vermindering Box 3 niet meer nodig na toezeggingen staatssecretaris

Het indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering Box 3 is niet langer nodig, dankzij vergaande toezeggingen van staatssecretaris Van Rij, in antwoorden op vragen van de Eerste Kamer. [...]

Lees meer »

28 Nov

Eurogroep na maanden gesteggel eens over topman EU-noodfonds ESM

De EU-ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) zijn het na maanden gesteggel eens geworden over de aanstelling van een nieuwe ESM-baas. De Luxemburgse oud-minister van Financiën Pierre Gr [...]

Lees meer »